Zielona Góra adwokat

Odwołanie od decyzji ZUS

Negatywne rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wniosków o przyznanie zasiłku, renty czy emerytury zdarzają się coraz częściej. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z taką decyzją, na pewno warto jest wnieść odwołanie, które rozpoznane będzie przez sąd bo na odmowie przyznania świadczenia sprawa się nie kończy.   Jaki jest termin do złożenia odwołania od decyzji[…]

kieszenie

Czym jest upadłość?

W naszej codziennej pracy często zajmujemy się sprawami upadłości i często reprezentujemy Klientów przed Sądem w takich postępowaniach. Upadłość to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, która polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. W polskim[…]

zus3

Uwaga! Dzisiaj mija termin rejestracji do tzw. Małego Zusu

Dzisiaj mija termin, w którym przedsiębiorcy mogą zadeklarować płacenie obniżonej składki ZUS zależnej od przychodu. Kto nie zdecyduje się na skorzystanie z obniżonego ZUS-u, jeśli spełni warunki będzie mógł z niego dopiero za rok. Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z Małego ZUS muszą wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia i zgłosić z nowymi kodami, zaczynającymi się od 0590 lub 0592. Kto[…]

jpk

Od 1 stycznia 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny – JPK będzie obowiązywał wszystkie firmy

Cel wprowadzenia JPK W celu uszczelniania systemu podatkowego wprowadzono tzw. Jednolity Plik Kontrolny. To nic innego jak zbiór danych finansowych w szczególności ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodów i rozchodów przygotowany przy użyciu programu komputerowego. JPK posiada specjalny układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. JPK wprowadziły już niektóre[…]

podział majątku adwokat

Podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej Podział majątku małżonków może być przeprowadzony dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między nimi. Wynika to z faktu, iż wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bezudziałową (łączną). Jej charakter powoduje, że w czasie jej trwania nie można żądać podziału majątku wspólnego. Nie można również rozporządzać udziałem, który w[…]

adwokat Zielona Góra

Rozwód a rozkład pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego nie znalazł w polskich prawie definicji Prawo polskie stanowi, że każdy z małżonków może żądać rozwodu w przypadku gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Niestety, nigdzie w prawie polskim nie zdefiniowano co to dokładnie oznacza. O rozwodzie przeczytać mogą Państwo również tutaj. Wspólne pożycie rozumiane jest jako wspólnota duchowa,[…]

antywindykacja

Czym jest oddłużanie?

Wiele osób zwraca się do nas z pytaniem czy zajmujemy się oddłużaniem. Czym jest oddłużanie i antywindykacja, o których tak często słyszymy w mediach? Oddłużanie jest to nic innego jak działania podejmowane w celu pomocy osobie, która zaczyna mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań ale też osobom, które zostały doprowadzone przez długi do sytuacji, w[…]

Sprawa z powództwa Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Wiele osób zwraca się ostatnio do naszej kancelarii adwokackiej z problemem występowania w roli pozwanego w postępowaniach z powództwa Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Spraw takich prowadzimy w ostatnim czasie coraz więcej, nie tylko w Zielonej Górze ale i na terenie całego kraju. Wpis ten przeznaczony jest dla osób, które wahają się czy skorzystać z[…]

adwokat Zielona góra

Jak założyć spółkę?

Rozpoczęcie lub rozwiniecie istniejącej już działalności gospodarczej wymaga często wspólnego działania paru osób w ramach tej samej firmy. Istotne jest zabezpieczenie interesów wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. W tym celu powołuje się spółkę. Przedsiębiorcy w naszym kraju najczęściej wybierają spółki z o.o.. Są one atrakcyjne głownie ze względu na wymóg niskiego kapitału zakładowego, ograniczoną odpowiedzialność wobec[…]

kancelaria adwokacka zielona góra

Kredyt hipoteczny a podział majątku

Zasadą jest, że przy podziale majątku wspólnego małżonków bierze się pod uwagę tylko aktywa, czyli wszystko to, co przedstawia wartość dodatnią (np. nieruchomość). Natomiast zobowiązania, które zaciągnęli małżonkowie w trakcie trwania związku nie podlegają podziałowi majątku. Nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym może być przejęta na własność przez jednego z małżonków wskutek podziału majątku. Bardzo długo kwestią[…]

temida

Polski rynek pomocy prawnej

Na wstępie należy zauważyć, że polski rynek usług prawnych należy do jednych z najbardziej liberalnych w Unii Europejskiej. Usługi prawne w Polsce może świadczyć każdy, nawet bez konieczności ukończenia studiów prawniczych, czy nawet bez wyższego wykształcenia. Podstawą do świadczenie tego typu usług jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wiele osób korzysta z tej swobody i[…]

kancelaria adwokacka w zielonej górze prowadzi sprawy podatkowe

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku

Zgłosił się do nas klient, który otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzją ustalającą wysokość stawki karty podatkowej za rok podatkowy 2015. Miesięczną należność ustalono na kwotę ponad 1100zł. Stawki karty podatkowej Organ I instancji prawidłowo ustalił, że działalność skarżącego scharakteryzowana jest przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli działalność[…]

Intercyza

Co to jest intercyza? Zgodnie z polskim ustawodawstwem małżonków po ślubie będzie łączyć wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą ustanowić rozdzielność majątkowa muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską, zwaną potocznie intercyzą. Dla kogo intercyza? Intercyza jest niezbędna tym osobom, które chcą zachować dla siebie majątek, którego dorobili się po zawarciu małżeństwa. Majątek nabyty przez wstąpieniem w związek[…]

kancelaria adwokacka Michał Motała świadczyć będzie nieodpłatną pomoc prawną w roku 2016

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016r. na terenie całego kraju zacznie działać system darmowej pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatne pomoc prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. Ustawa ta zakłada powstanie na terenie Polski ponad 1500 punktów, w których profesjonalni prawnicy będą świadczyć pomoc prawną. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: „Ogólnopolski system zagwarantuje[…]

sprawami rodzinnymi w Zielonej GÓrz zajmuje się III Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Ostatnia sprawa, jaką się zajmowaliśmy dotyczyła możliwości wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę jednego z małżonków do rąk drugiego z małżonków. Art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,[…]

adwokat Zielona Góra motała i nabożna

Negatywne przesłanki rozwodowe

Rozwód Sąd może orzec jedynie wtedy gdy stwierdzi istnienie przesłanek pozytywnych – a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu przy jednoczesnym braku istnienia przesłanek negatywnych – czyli okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu. Art. 56 § 1 KRO mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał[…]

Przeczytaj wpis na naszym blogu o alimentach za okres sprzed wniesienia pozwu. Zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej w Zielonej Górze

Alimenty za okres sprzed wniesienia pozwu

W ostatnim czasie zgłosił się do nas klient, któremu doręczono złożony przez jego byłą partnerkę (i matkę jego dziecka) pozew o alimenty. Powódka kilka lat temu wyprowadziła się z nowo narodzonym dzieckiem do innego miasta, zmieniła numer telefonu i unikała jakiegokolwiek kontaktu z pozwanym. Oprócz alimentów od daty złożenia pozwu powódka poprzez swojego adwokata domagała[…]

wybrać prawnika

Jak wybrać prawnika?

Adwokat to zawód zaufania publicznego. Nie korzysta się zbyt często z jego usług. Jeśli jednak już zajdzie taka potrzeba, to należałoby zastanowić się nad jego wyborem. Sami często nie wiemy jak zachować się w sądzie zaś łacińska zasada głosi, że nieznajomość prawa szkodzi. Pomoc ze strony prawnika może nam wiele ułatwić. Należy jednak zwrócić uwagę,[…]

prawnik zielona góra

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości przez konsumenta jest jednym ze sposobów pozbycia się długów. Nie jest jednak dostępny dla wszystkich. Na szczęście po ostatnich nowelizacjach przepisów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dużo łatwiej. Nowelizacja przepisów Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje, że wniosek o[…]

alimenty od dzieci

Kiedy rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci?

O tym, że na rodzicach ciąży obowiązek utrzymywania swoich dzieci wie każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że obowiązek ten działa również w drugą stronę, rodzice też mogą domagać się alimentów od swoich dzieci. Przesłanki obowiązku alimentacyjnego dzieci Aby na dzieci został nałożony obowiązek alimentacyjny muszą zaistnieć dwie przesłanki. Po stronie rodziców przesłanką jest ich niedostatek,[…]

zielona góra

Kiedy zgłosić się do adwokata?

Czasami możemy poradzić sobie sami. W szczególności gdy mamy do czynienia z drobnymi sprawami, które nie budzą naszych wątpliwości. W przypadku gdy nie mieliśmy do czynienia wcześniej z prawem a sprawa jest bardziej skomplikowana z wynajętym adwokatem mamy większe prawdopodobieństwo wygrania sprawy i załatwienia wszystkiego po naszej myśli. Kiedy więc opłaca się zainwestować w prawnika,[…]

zachowek zielona góra

Zachowek – jedna z najważniejszych instytucji prawa spadkowego

Istota zachowku W prawie spadkowym funkcjonuje instytucja zachowku, która służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Możliwość powołania przez spadkodawcę dowolnego spadkobiercy może być niekiedy przyczyną pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, jego rodziny Określonym osobom najbliższym przysługuje roszczenie skierowane do powołanego spadkobiercy. Wielkość zachowku oblicza się na podstawie udziału spadkowego, jaki przypadałby osobie uprawnionej, gdyby[…]