Odwołanie od decyzji ZUS

Negatywne rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wniosków o przyznanie zasiłku, renty czy emerytury zdarzają się coraz częściej. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z taką decyzją, na pewno warto jest wnieść odwołanie, które rozpoznane będzie przez sąd bo na odmowie przyznania świadczenia sprawa się nie kończy.

 

Jaki jest termin do złożenia odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS musimy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia nam decyzji. Odwołanie, pomimo że adresujemy do sądu, to składamy je za pośrednictwem odpowiedniego oddziału ZUS.

ZUS może uznać odwołanie za słuszne i zmienić lub uchylić swoją decyzję, w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli ZUS nie znajdzie podstaw aby zmienić lub uchylić decyzję przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu.

 

Odwołanie powinno zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego kierujemy odwołanie,

– nasze dane osobowe,

– oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia,

– przytoczenie zarzutów,

– wnioski dowodowe wraz z przytoczeniem okoliczności jakie chcemy nimi wykazać,

– wnioski i ich uzasadnienie,

– podpis odwołującego się.

 

Jaki jest sąd właściwy do rozpoznania odwołania?

Odwołania od decyzji ZUS rozpoznawane są przez sądy okręgowe. Są jednak sprawy, rozpoznawane przez sądy rejonowe. Do spraw tych zaliczamy:

– sprawy o zasiłki opiekuńcze, wyrównawcze, chorobowe, macierzyńskie i pogrzebowe,

– sprawy o świadczenia rehabilitacyjne,

– sprawy o odszkodowania w wypadkach przy pracy na roli, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, odszkodowania przysługujące po wypadkach w miejscu pracy jak również należące się tym, którzy na skutek pracy nabyli choroby zawodowe,

– sprawy związane z ustalaniem niepełnosprawności lub jej stopnia.

 

Niestety ostatnio nagminne jest wszczynanie przez ZUS postępowań kontrolnych w sprawie zasadności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (pracowników lub przedsiębiorców), w których ZUS stara się podważyć podleganie przez daną osobę tymże ubezpieczeniom i w konsekwencji odmawia ewentualnych świadczeń z tego tytułu, ewentualnie zobowiązuje ubezpieczonych do zwrócenia wypłaconych im (nieraz kilka lat temu) świadczeń.

 

Jak pomagamy w sprawach odwołań od decyzji ZUSu?

Kancelaria adwokatów Katarzyny Nabożnej-Motały i Michała Motały na co dzień zajmuje się sprawami odwołań od wszelkiego rodzaju decyzji ZUS. Po zleceniu nam sprawy przez Klienta dokonujemy odpowiedniej analizy merytorycznej sprawy i przygotowujemy wraz z Klientem wnioski dowodowe, takie jak przesłuchania świadków, nowe dokumenty, wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych, które wraz z odpowiednią argumentacją prawną zawieramy w naszym odwołaniu od decyzji ZUS.

Reprezentujemy Klientów w toku całego postępowania przed sądem, uczestniczymy w rozprawach i sporządzamy ewentualne kolejne pisma w sprawie. Występujemy przed sądami nie tylko w Zielonej Górze ale także innych miastach województwa lubuskiego i w całej Polsce.

Zapraszamy do kontaktu

adw. Katarzyna Nabożna-Motała tel: 888 77 99 40

adw. Michał Motała tel: 695 668 775

One thought on “Odwołanie od decyzji ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *