Odszkodowania

Każdy z nas może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Uprawnieni do odszkodowania są nie tylko kierowcy, ale też każdy, kto poniósł szkodę w następstwie wypadku – piesi, rowerzyści, pasażerowie autobusów i innych środków komunikacji zbiorowej.

 

Kancelaria adwokatów Katarzyny Nabożnej i Michała Motały w Zielonej Górze dochodzi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych: zadośćuczynienie za doznane cierpienie, odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów zakupu leków, wartość zniszczonego mienia (np. pojazdu), comiesięczną rentę.

Dochodzimy również odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych takich jak zakażenia, szkody wyrządzone w trakcie leczenia, niewłaściwe skutki działania leków.

Jak działamy?

  • Na początku analizujemy sprawę i badamy dokumentację będącą w posiadaniu Klienta,
  • Zgłaszamy szkodę,
  • Negocjujemy wysokość odszkodowania,
  • Występujemy na drogę sądową.