Alternatywne metody walki z ZUS-em – ZUS zmienia swoją decyzję w zakresie fikcyjności firmy dzięki interwencji posłów

Z ZUS-em się nie wygrywa?      W ostatnich czasach otrzymanie negatywnej decyzji z ZUS-u wyłączającej z ubezpieczeń, nakazującej zwrot pobranych świadczeń czy odmawiających ich na przyszłość przez kobiety, które de facto powinny być jako młode matki pod ochroną, już nikogo nie dziwi.      Po otrzymaniu negatywnej decyzji – pierwsze co robimy – zastanawiamy się czy[…]