Alternatywne metody walki z ZUS-em – ZUS zmienia swoją decyzję w zakresie fikcyjności firmy dzięki interwencji posłów

Z ZUS-em się nie wygrywa?      W ostatnich czasach otrzymanie negatywnej decyzji z ZUS-u wyłączającej z ubezpieczeń, nakazującej zwrot pobranych świadczeń czy odmawiających ich na przyszłość przez kobiety, które de facto powinny być jako młode matki pod ochroną, już nikogo nie dziwi.      Po otrzymaniu negatywnej decyzji – pierwsze co robimy – zastanawiamy się czy[…]

Zielona Góra

Obniżenie podstawy wymiaru składek przez ZUS u przedsiębiorców z datą wsteczną

W ostatnim roku ZUS nagminnie wszczyna kontrole i postępowania u kobiet prowadzących działalność gospodarczą. ZUS potrafi w swych kontrolach cofać się o kilka lat aby z datą wsteczną dokonać obniżenia podstawy wymiaru składek. Postępowania ZUSu nakierowane są głównie na kobiety, które w niedalekiej przeszłości pobierały zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie w związku z ciążą i urodzeniem[…]