podział majątku adwokat

Podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej Podział majątku małżonków może być przeprowadzony dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między nimi. Wynika to z faktu, iż wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bezudziałową (łączną). Jej charakter powoduje, że w czasie jej trwania nie można żądać podziału majątku wspólnego. Nie można również rozporządzać udziałem, który w[…]