podział majątku adwokat

Podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej Podział majątku małżonków może być przeprowadzony dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między nimi. Wynika to z faktu, iż wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bezudziałową (łączną). Jej charakter powoduje, że w czasie jej trwania nie można żądać podziału majątku wspólnego. Nie można również rozporządzać udziałem, który w[…]

adwokat Zielona Góra motała i nabożna

Negatywne przesłanki rozwodowe

Rozwód Sąd może orzec jedynie wtedy gdy stwierdzi istnienie przesłanek pozytywnych – a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu przy jednoczesnym braku istnienia przesłanek negatywnych – czyli okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu. Art. 56 § 1 KRO mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał[…]