Prawo pracy

Naszymi klientami są zarówno pracownicy jak i pracodawcy w postępowaniach przed Sądem pracy.

Prawo pracy zajmuje się ogółem stosunków pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy, zasadami organizacji pracodawców i pracowników, a także sporami zbiorowymi i układami. Sprawy związane z tą gałęzią prawa wymagają przede wszystkim szybkiego działania, na przykład na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma zaledwie 7 dni. Ważne jest aby skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się na co dzień prawem pracy.

W zakres usług z zakresu prawa pracy wchodzą:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • sprawy o przywrócenie do pracy;
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
  • sprawy o dyskryminację i mobbing.

Sprawami pracowniczymi w Zielonej Górze zajmuje się IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.