Odwołanie od decyzji ZUS

Negatywne rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wniosków o przyznanie zasiłku, renty czy emerytury zdarzają się coraz częściej. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z taką decyzją, na pewno warto jest wnieść odwołanie, które rozpoznane będzie przez sąd bo na odmowie przyznania świadczenia sprawa się nie kończy.

zadzwoń w celu umówienia się na wizytę: 695 668 775 lub 888 77 99 40

Jaki jest termin do złożenia odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS musimy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia nam decyzji. Odwołanie, pomimo że adresujemy do sądu, to składamy je za pośrednictwem odpowiedniego oddziału ZUS.

ZUS może uznać odwołanie za słuszne i zmienić lub uchylić swoją decyzję, w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli ZUS nie znajdzie podstaw aby zmienić lub uchylić decyzję przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu.

 

Odwołanie powinno zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego kierujemy odwołanie,

– nasze dane osobowe,

– oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia,

– przytoczenie zarzutów,

– wnioski dowodowe wraz z przytoczeniem okoliczności jakie chcemy nimi wykazać,

– wnioski i ich uzasadnienie,

– podpis odwołującego się.

 

Jaki jest sąd właściwy do rozpoznania odwołania?

Odwołania od decyzji ZUS rozpoznawane są przez sądy okręgowe. Są jednak sprawy, rozpoznawane przez sądy rejonowe. Do spraw tych zaliczamy:

– sprawy o zasiłki opiekuńcze, wyrównawcze, chorobowe, macierzyńskie i pogrzebowe,

– sprawy o świadczenia rehabilitacyjne,

– sprawy o odszkodowania w wypadkach przy pracy na roli, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, odszkodowania przysługujące po wypadkach w miejscu pracy jak również należące się tym, którzy na skutek pracy nabyli choroby zawodowe,

– sprawy związane z ustalaniem niepełnosprawności lub jej stopnia.

 

Niestety ostatnio nagminne jest wszczynanie przez ZUS postępowań kontrolnych w sprawie zasadności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (pracowników lub przedsiębiorców), w których ZUS stara się podważyć podleganie przez daną osobę tymże ubezpieczeniom i w konsekwencji odmawia ewentualnych świadczeń z tego tytułu, ewentualnie zobowiązuje ubezpieczonych do zwrócenia wypłaconych im (nieraz kilka lat temu) świadczeń.

 

Jak pomagamy w sprawach odwołań od decyzji ZUSu?

Kancelaria adwokatów Katarzyny Nabożnej-Motały i Michała Motały na co dzień zajmuje się sprawami odwołań od wszelkiego rodzaju decyzji ZUS. Po zleceniu nam sprawy przez Klienta dokonujemy odpowiedniej analizy merytorycznej sprawy i przygotowujemy wraz z Klientem wnioski dowodowe, takie jak przesłuchania świadków, nowe dokumenty, wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych, które wraz z odpowiednią argumentacją prawną zawieramy w naszym odwołaniu od decyzji ZUS.

Reprezentujemy Klientów w toku całego postępowania przed sądem, uczestniczymy w rozprawach i sporządzamy ewentualne kolejne pisma w sprawie. Występujemy przed sądami nie tylko w Zielonej Górze ale także innych miastach województwa lubuskiego i w całej Polsce.

Zapraszamy do kontaktu

adw. Katarzyna Nabożna-Motała tel: 888 77 99 40

adw. Michał Motała tel: 695 668 775

One thought on “Odwołanie od decyzji ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *