Czym jest upadłość?

W naszej codziennej pracy często zajmujemy się sprawami upadłości i często reprezentujemy Klientów przed Sądem w takich postępowaniach. Upadłość to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, która polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.

W polskim prawie upadłość to postępowanie przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, prowadzone w stosunku do dłużnika (zwanego w ustawie „upadłym”), który stał się niewypłacalny. Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje wskutek ogłoszenia upadłości przez sąd.

Aby móc wszcząć postępowanie upadłościowe dłużnik musi mieć zdolność upadłościową oraz musi być niewypłacalny.

Kto może ogłosić upadłość?

Zdolność upadłościowa przysługuje co do zasady przedsiębiorcom (art. 5 prawa upadłościowego), którymi są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe) prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Od 2009 roku zdolność upadłościową posiadają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – tzw. „upadłość konsumencka”.

Z kolei niewypłacalność w rozumieniu Prawa upadłościowego zachodzi jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego).

Jak już wcześniej wspominałem u upadłość starają się albo przedsiębiorcy albo osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli konsumenci.

Upadłość przedsiębiorcy, a precyzyjniej upadłość na zasadach ogólnych, stosowana jest m.in. do podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą i dotyczy:

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

osób prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne);

jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (np: spółki osobowe).

Co do upadłości konsumenckiej, to szerzej rozpisywaliśmy się na ten temat w tym wpisie.

Wiele osób pyta nas o oddłużanie, w tym wpisie również poruszaliśmy tę kwestię.

 

Właściwymi sądami w sprawach upadłości  są wydziały gospodarcze sądów rejonowych, czyli dla osób mieszkających w takich miastach województwa lubuskiego jak Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie czy Świebodzin sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Dla mieszkańców pozostałych miast województwa lubuskiego: Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza czy Słubic sądem właściwym jest wydział gospodarczy Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście również reprezentujemy Klientów przed tym Sądem.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach o upadłość konsumencką z takich miast województwa dolnośląskiego jak Głogów, Lubin, Legnica. Sądem właściwym jest w tych przypadkach wydział gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy.

Osoby zainteresowane tematem upadłości zapraszamy do kontaktu z nami:

 

adw. Michał Motała tel: 695 668 775

 

adw. Katarzyna Nabożna-Motała tel: 888 77 99 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *