Czym jest oddłużanie?

Wiele osób zwraca się do nas z pytaniem czy zajmujemy się oddłużaniem. Czym jest oddłużanie i antywindykacja, o których tak często słyszymy w mediach?

Oddłużanie jest to nic innego jak działania podejmowane w celu pomocy osobie, która zaczyna mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań ale też osobom, które zostały doprowadzone przez długi do sytuacji, w których ich spłata jest już niemożliwa.

Niniejszy wpis poświęcony jest pomocy osobom które przez swoje długi wpadły w spiralę zadłużenia, która ich przerosła i oczywistym jest, że długi te nigdy nie zostaną spłacone.

Tacy dłużnicy mogą skorzystać z instytucji, jaką jest upadłość konsumencka. W zakresie usług kancelarii prawniczych jest reprezentowanie osób fizycznych przed sądem w postępowaniu upadłościowym zmierzającym do umorzenia zobowiązań dłużnika będącego osobą fizyczną.

Jest niestety kilka sytuacji, w których wniosek zostanie oddalony przez Sąd, dlatego ważne jest aby wniosek został profesjonalnie przygotowany przez prawnika, który zajmuje się takimi sprawami.

Wniosek o ogłoszenie zostanie oddalony przez Sąd, jeżeli uzna, że do niewypłacalności doprowadzono umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd również oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

– ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,

– dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

– czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

Wyjątkiem jest, jeśli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Z praktyki naszej Kancelarii wynika, że najczęściej przyczyną niewypłacalności u naszych Klientów była utrata pracy, choroba, szybujący w górę kurs franka.

Wniosek jest taki, że ogłoszenie upadłości przez konsumenta jest jednym ze sposobów na oddłużenie. Nie jest jednak dostępny dla wszystkich. Na szczęście po ostatnich nowelizacjach przepisów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dużo łatwiej.

Upadłością konsumencką zajmuje się zawsze wydział gospodarczy sądów rejonowych, stąd dla osób mieszkających w takich miastach województwa lubuskiego jak Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie czy Świebodzin właściwy jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Mieszkańcy innych miast województwa lubuskiego, takich jak Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Słubice w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinni złożyć odpowiedni wniosek do wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście reprezentujemy Klientów przed tym Sądem.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach o upadłość konsumencką z takich miast województwa dolnośląskiego jak Głogów, Lubin, Legnica. Sądem właściwym jest w tych przypadkach wydział gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy.

Osoby zainteresowane tematem upadłości konsumenckiej, oddłużania i antywindykacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

adwokat Michał Motała tel: 695 668 775                                           

adwokat Katarzyna Nabożna-Motała tel: 888 77 99 40

One thought on “Czym jest oddłużanie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *