Prawo pracy

Naszymi klientami są zarówno pracownicy jak i pracodawcy w postępowaniach przed Sądem pracy. Prawo pracy zajmuje się ogółem stosunków pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy, zasadami organizacji pracodawców i pracowników, a także sporami zbiorowymi i układami. Sprawy pracownicze wymagają przede wszystkim szybkiego działania, na przykład na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma ograniczony prawem czas. Ważne jest aby skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się na co dzień prawem pracy.

zadzwoń w celu umówienia się na wizytę: 695 668 775

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc z dziedziny prawa pracy. Doświadczenie i wiedza nabyte w ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych i przedsiębiorców, pozwalają korzystnie zakończyć postępowania sądowe w prowadzonych przez nas sprawach. W przypadku niezgodnego z prawem działania pracodawcy pracownik nie stoi automatycznie na straconej pozycji. Doświadczony prawnik, specjalizujący się w prawie pracy doradzi co zrobić.

W zakres usług z zakresu prawo pracy wchodzą:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • sprawy o przywrócenie do pracy;
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
  • sprawy o dyskryminację i mobbing.

 

Dla naszych Klientów przygotowujemy pozwy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, walczymy o odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, sprawy o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Ponadto:

  • przygotowujemy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • doradzamy w przypadku zwolnień grupowych, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania,
  • udzielamy porad prawnych w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia zakładu pracy.

 

Sprawami pracowniczymi w Zielonej Górze zajmuje się IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Z prawem pracy nieodłącznie wiążą się sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku problemów z ZUSem proszę zajrzeć tutaj

Adwokat kancelaria Zielona Góra prawo pracy

Zapraszamy do kontaktu:

adw. Katarzyna Nabożna-Motała: 888 77 99 40

adw. Michał Motała: 695 668 775