Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016r. na terenie całego kraju zacznie działać system darmowej pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatne pomoc prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r.
Ustawa ta zakłada powstanie na terenie Polski ponad 1500 punktów, w których profesjonalni prawnicy będą świadczyć pomoc prawną. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: „Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.”

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Ustawa (art. 4) zakłada, że darmową pomoc prawną dostaną:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na czym ma polegać nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 ustawy przewiduje, że darmowa pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie jednak mogła dotyczyć spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Gdzie w Zielonej Górze świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Na terenie Miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego utworzonych zostanie klika punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, między innymi w Zielonej Górze, Przylepie, Sulechowie i Trzebiechowie.

Nasza Kancelaria ma przyjemność poinformować, że adwokat Michał Motała będzie jedną z osób świadczących darmową pomoc prawną na terenie powiatu zielonogórskiego w roku 2016. Pomoc świadczona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze we wtorki w godzinach 13-17.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *