Intercyza

Co to jest intercyza?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem małżonków po ślubie będzie łączyć wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą ustanowić rozdzielność majątkowa muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską, zwaną potocznie intercyzą.

Dla kogo intercyza?

Intercyza jest niezbędna tym osobom, które chcą zachować dla siebie majątek, którego dorobili się po zawarciu małżeństwa. Majątek nabyty przez wstąpieniem w związek małżeński wchodzi bowiem do majątku osobistego małżonków i spisywanie intercyzy jest zbędne.
Należy jednak zauważyć, że dochody, które przynoszą składniki majątku osobistego jednego z małżonków np. przedsiębiorstwo, wynajęte mieszkanie stanowią część majątku wspólnego.

Intercyza a darowizna

Często się zdarza, że intercyzę podpisują małżonkowie, którzy otrzymują darowiznę np. od swoich rodziców i chcą, aby wchodziła ona do ich majątku osobistego. Nie jest to niezbędne – z mocy prawa przedmioty darowizny wchodzą do majątku osobistego obdarowanego – zarówno w trakcie małżeństwa jak i po jego ustaniu.

O intercyzie należy informować

Należy pamiętać, że intercyza nie ma wywiera skutku wobec wierzyciela jeśli nie został o niej poinformowany. Małżonkowie odpowiadają wówczas tak, jakby pozostawali w ustroju wspólności ustawowej.
Ponadto to małżonek musi udowodnić, że intercyza obowiązywała w dniu zaciągnięcia zobowiązania.

Intercyza a zobowiązania drugiego małżonka

Za swój dług małżonek odpowiada swoim majątkiem osobistym. Gdy drugi małżonek wyraził pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, za dług małżonkowie odpowiadają wówczas majątkiem wspólnym.
Zgoda nie jest potrzebna, gdy drugi małżonek zaciąga zobowiązania w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Małżonek odpowiada za takie zobowiązania zarówno majątkiem osobistym jak i składnikami majątku wspólnego.

Kiedy intercyza nie działa?

Warto pamiętać, że intercyza działa na przyszłość. Nie można jej ustanowić z datą wsteczną. Jeśli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej w momencie zaciągania zobowiązania to moment ten jest miarodajny dla oceny zakresu ich odpowiedzialności.

Intercyza jest potrzebna gdy…

Intercyza jest potrzebna przykładowo gdy:
Małżonek posiada majątek wypracowany przed ślubem i z tego majątku utrzymuje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Nie chce, aby prawo do tych dochodów przypadały obecnej żonie. W przypadku podpisania intercyzy, dochody z tego majątku nie wchodzą do majątku wspólnego.
Małżonkowie nie prowadzą wspólnego pożycia do jakiegoś czasu. W skład ich majątku wspólnego wchodzą m.in – zakład mechaniki samochodowej, zarządzany przez męża i zakład fryzjerski, nad którym pieczę sprawuje małżonka. Małżonkowie nie chcą jednak na razie się rozwodzić. Dążą jedynie do większej samodzielności majątkowej. Podpisanie intercyzy umożliwia każdemu z nich swobodne zarządzanie swoją firmą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *