Od 1 stycznia 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny – JPK będzie obowiązywał wszystkie firmy

Cel wprowadzenia JPK

W celu uszczelniania systemu podatkowego wprowadzono tzw. Jednolity Plik Kontrolny. To nic innego jak zbiór danych finansowych w szczególności ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodów i rozchodów przygotowany przy użyciu programu komputerowego. JPK posiada specjalny układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

JPK wprowadziły już niektóre kraje unijne tj. Francja, Luksemburg, Portugalia. W Portugalii w pierwszym roku obowiązywania JPK wpływy z VAT wzrosły o 13 proc.

Kto jest zobowiązany do wysyłania JPK_VAT?

Comiesięczne przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) objęło duże firmy już od 1 lipca 2016 roku, zaś małe i średnie firmy – od 1 stycznia 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 r. także mikrofirmy rozliczające VAT (na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K) będą zobowiązane do comiesięcznego wysyłania danych w formie JPK_VAT. W praktyce oznacza to, że ewidencje na potrzeby VAT prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą musiały być prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej.

Sankcje za niewysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Za niewysłanie JPK grozi kara grzywny. Może to być wykroczenie lub przestępstwo. W  przypadku gdy wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10 000 zł jest to przestępstwo. Ponadto pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej a także okoliczności towarzyszące dokonaniu czynu.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2000zł brutto. Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Jak zapobiec nałożeniu kary grzywny?

W przypadku gdy przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, powinien o tym poinformować organ podatkowy wskazując jednocześnie przyczyny niedotrzymania obowiązku złożenia JPK oraz oznaczyć datę, w której wypełni obowiązek. Wszystkie tego typu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy.

Jakie dodatkowe obowiązki wchodzą w życie od 1 lipca 2018r?

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:

JPK na żądanie obejmują:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.
  • magazyn – JPK_MAG
  • wyciąg bankowy – JPK_WB

Jak podpisać JPK?

Należy pamiętać, że JPK_VAT może być podpisany płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego. Można go złożyć osobiście w tzw. punktach potwierdzających – m.in. urzędach i bankach. Na koniec należy pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *