Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dziedzina prawa cywilnego obejmującą stosunki między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, a także przysposobienie i kuratelę.

 

Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy postępowania o rozwód, o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, oraz o adopcję przed Sądami w Zielonej Górze, a także sądami w całej zachodniej Polsce. Sprawy rodzinne dotyczą najbardziej istotnych sfer naszego życia. Sprawy, które dotyczą dziecka prowadzone są przed sądem rejonowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka. Możecie więc Państwo liczyć na nasze wsparcie w toku całego postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną poświęconą rozwodom, podziałom majątku i szeroko rozumianemu prawu rodzinnemu – http://www.rozwodzielonagora.pl/

Prowadzimy także sprawy o podział majątku dorobkowego. Żądanie podziału majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu. Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Wniosek o podział majątku wspólnego powinien wskazywać podstawę ustania wspólności majątkowej, nadto winien być w nim wskazany majątek, którego ma dotyczyć podział sądowy. Wniosek powinien też zawierać żądanie dokonania podziału majątku  i opis proponowanego sposobu podziału.
Zlecając nam swoją sprawę nasi Klienci zyskują gwarancję tego, że adwokaci, którym udzielają pełnomocnictwa są osobami, z którym będą mieć stały kontakt w toku całego postępowania w sprawach rodzinnych.

Alimenty Zielona Góra

W Zielonej Górze sądem właściwym w sprawach rodzinnych jest Wydział III Rodzinny Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Dla przypomnienia tu znajdą Państwo krótki przewodnik po zielonogórskich sądach.

Alimenty są obowiązkowym świadczeniem jednego członka rodziny na rzecz drugiego, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowawczych. Przed Sądem można wystąpić z roszczeniem o przyznanie alimentów,  ich obniżenie, podwyższenie lub ustalenia ich wygaśnięcia. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych.

Alimentów może żądać małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Drugi małżonek jest wtedy obowiązany dostarczać mu, w miarę swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom. W przypadku, gdy rozwód zostanie orzeczony z winy tylko jednego małżonka, a pociąga on za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

Dzieci niebędące w stanie się samodzielnie utrzymać mogą wystąpić z roszczeniem o zasądzenie alimentów od ich rodziców. Rodzice mogą uchylić się od tego obowiązku, jeżeli alimenty na rzecz pełnoletnich dzieci stanowią dla rodziców zbytnie obciążenie finansowe lub kiedy pełnoletnie dzieci nie podejmują starań celem samodzielnego utrzymania.

Również rodzice, którzy znaleźli się w niedostatku mają prawo żądać alimentów od swoich dzieci. Szerzej na ten temat pisaliśmy w tym wpisie: Kiedy rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci?

 

Sądem właściwym jeśli chodzi o sprawy rodzinne jest wydział rodzinny sądów rejonowych, więc dla osób mieszkających w takich miastach województwa lubuskiego jak Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie czy Świebodzin sądami właściwymi będą Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych w tych miastach.

W naszej codziennej pracy adwokata bardzo często zajmujemy się sprawami rodzinnymi.

Dla mieszkańców pozostałych miast województwa lubuskiego, takich jak Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Słubice sądami właściwymi są Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych w tych miastach. Oczywiście reprezentujemy Klientów przed tym Sądem.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach o alimenty, o kontakty, władzę rodzicielską z takich miast województwa dolnośląskiego jak Głogów, Lubin, Legnica. Sądami właściwymi są w tych przypadkach Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych w Głogowie, Lubinie i Legnicy.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt adwokat zielona góra:

adwokat Michał Motała: 695 668 775

adwokat Katarzyna Nabożna-Motała: 888 77 99 40