Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Coraz częściej korzystamy z usług oferowanych przez kancelarie prawne. Wiele osób nie potrafi jednak wskazać różnicy pomiędzy adwokatem a radcą prawnym. Kim wobec tego jest radca prawny, a kim adwokat?

Adwokat

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej czyli na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, czy też występowaniu przed sądami.

Radca prawny

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa o radcach prawnych. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 tej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Również w tym wypadku pomoc prawna definiowana jest jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych a także występowanie przed sądami i urzędami.

Czym więc tak naprawdę różnią się te dwa zawody?

Jeszcze do niedawna radca prawny nie mógł występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Tylko adwokat mógł być obrońcą w sprawach karnych. Radca prawny nie mógł reprezentować swojego mocodawcy w takich sprawach i w takim charakterze. Do 2007 roku radcowie prawni nie mogli również występować w sprawach rodzinnych (rozwód, podział majątku, przyznanie opieki nad dzieckiem).

Inną ważną różnicą pomiędzy tymi profesjami jest to, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy a adwokaci swój zawód mogą wykonywać jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Różnica ta jest o tyle istotna, że z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną natomiast z radcą prawnym także umowę o pracę.

Obecnie, od lipca 2015r., kiedy to ustawodawca przyznał radcom uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych, z różnic między tymi dwoma zawodami została jedynie możliwość radców prawnych bycia zatrudnionym na umowę o pracę. Nie zawsze jednak reprezentowanie oskarżonego przez radcę będzie możliwe. Radca prawny będzie mógł występować w roli obrońcy w sprawach karnych tylko jeśli nie będzie pozostawał jednocześnie w stosunku pracy. Wyłączenie to nie dotyczy pracowników naukowych. Rozszerzenie uprawnień radców dotyczy więc wyłącznie radców, wykonujących zawód w formie kancelarii radcy prawnego lub w spółce radców albo adwokacko-radcowskiej.

My oczywiście zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez członków Adwokatury. Wybór jest bardzo duży, wskutek otwarcia dostępu do zawodu adwokatów w Zielonej Górze jest obecnie około 120.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *